เห็ดหลินจือมีกี่สายพันธุ์

เห็ดหลินจือ มีอยู่หลายชนิดมากมายด้วยกันมีทั้งที่เป็นยาและมีทั้งที่พิษ แต่สายพันธุ์หลักที่นิยมใช้กันในวงการสมุนไพรและการแพทย์มีอยู่ 6 สายพันธุ์หลัก ได้แก่
เห็ดหลินจือ รูอี กิมซัง นกยูงรำแพน ปอด สมอง หัวใจ แต่ละเห็ดมีคุณสมบัติในการรักษาที่ต่างกัน

เห็ดหลินจือสายพันธุ์คิมซัน (Ganoderma lucidum ‘Kim San’) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือที่นิยมใช้ในทางการแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบันเช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่น ๆ
เป็นสายพันธุ์ที่มีเยอร์มาเนียมสูง สายพันธุ์นี้มักมีชื่อเสียงในด้านการเสริมสร้างสุขภาพและมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่:

 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า
 • ต้านมะเร็ง
 • ลดความดันโลหิต
 • เสริมสร้างการทำงานของตับ
 • ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด

“เห็ดหลินจือตับ” (Ganoderma lucidum var. amboinense) เป็นสายพันธุ์ย่อยของเห็ดหลินจือ ซึ่งมีลักษณะภายนอกคล้ายกับตับและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ ได้แก่:

 • บำรุงตับ
 • ขับของเสียออกจากร่างกาย
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • ต้านการอักเสบ
 • ลดความดันโลหิต
 • ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
 • ต้านมะเร็ง
 • เสริมสร้างกระดู ไขข้อกระดูก

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ “นกยูงรำแพน” หรือที่เรียกว่า Ganoderma lucidum var. niger เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีความพิเศษของเห็ดหลินจือ โดยมีลักษณะภายนอกที่สวยงามคล้ายกับนกยูงรำแพน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการเช่นเดียวกับเห็ดหลินจือสายพันธุ์อื่น ๆ ดังนี้:

 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า
 • ต้านมะเร็ง
 • ลดความดันโลหิต
 • เสริมสร้างการทำงานของตับ
 • ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
 • ต้านการอักเสบ

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ “รูปสมอง” หรือบางครั้งเรียกว่า “เห็ดหลินจือสมอง” (Ganoderma applanatum) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกับสมองมนุษย์ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะการบำรุงสมองและระบบประสาท ดังนี้:

 • เสริมสร้างการทำงานของสมอง
 • ต้านการอักเสบ
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า
 • ลดความดันโลหิต
 • ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
 • ต้านมะเร็ง
 • ปรับสมดุลการไหลเวียนเลือด

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ “รูปหัวใจ” (Ganoderma lucidum var. heart-shaped) เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกับหัวใจและมีคุณสมบัติทางยาที่หลากหลายเหมือนกับเห็ดหลินจือสายพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ โดยเฉพาะการบำรุงหัวใจและระบบหลอดเลือด ดังนี้:

 • บำรุงหัวใจ
 • ลดความดันโลหิต
 • ต้านการอักเสบ
 • เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า
 • ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
 • ต้านมะเร็ง

เห็ดหลินจือสายพันธุ์ “ยูอี” หรือ “เห็ดหลินจือยูอี” เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของเห็ดหลินจือที่ได้รับความนิยมในการใช้ประโยชน์ทางยาสมุนไพร สายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติเด่นที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพในหลายด้าน โดยเฉพาะการบำรุงสุขภาพโดยรวม การใช้ประโยชน์จากเห็ดหลินจือยูอีสามารถแบ่งออกเป็นหลายด้านดังนี้:

 • บำรุงปอด
 • ปรับทางเดินหายใจ
 • สริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน
 • บำรุงหัวใจและระบบหลอดเลือด
 • ต้านการอักเสบ
 • ต้านมะเร็ง
 • ปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือด
 • บำรุงตับ
 • ลดความเครียดและความเหนื่อยล้า
Shopping Cart
Scroll to Top